ΘΩΡΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ Η ΜΗΠΩΣ ΟΧΙ

Ο θώρακας έχει σαν αποστολή να προφυλάσσει τα πιο ευγενή όργανα του σώματος ,καρδιά,πνεύμονες και μεγάλα αγγεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΑΦΟΕΙΔΗΣ ΘΩΡΑΚΑΣ Η ΘΩΡΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ.

Ο σκαφοειδής θώρακας (ΣΘ) είναι μια εκ γενετής ανατομική ανωμαλία του προσθίου θωρακικού τοιχώματος, η οποία συνίσταται σε οπίσθια εισολκή(βαθούλωμα) του στέρνου και των παρακείμενων πλευρικών χόνδρων. Ο ΣΘ είναι η πιο συχνή συγγενής ανωμαλία του θωρακικού τοιχώματος στο γενικό πληθυσμό και αφορά συχνότερα αγόρια .
Η αιτία είναι άγνωστη και δεν έχει βρεθεί κάποια γενετική ανωμαλία ,αλλα αφορά συνήθως και άλλα άτομα μέσα στην οικογένεια σε ποσοστό 25%.Σπανιότερα συνδεέται και με άλλες παθήσεις όπως κύφωση, σκολίωση, σύνδρομο Μarfan η Poland.                                        .

Συμπτώματα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν και το πρόβλημα ειναι μάλλον αισθητικό καθώς το παιδί μεγαλώνει. Πρόσφατες δημοσιεύσεις ωστόσο υποστηρίζουν ότι σοβαρές δυσμορφίες συνοδευόνται από δυσλειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων, με συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού, δύσπνοια και αίσθημα κόπωσης μετά από ελάχιστη σωματική άσκηση.
Θεραπεία, δεν απαιτείται καμιά θεραπεία και το παιδί δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ αφορά βαριές δυσμορφίες με αναπνευστικη και καρδιακή δυσχέρεια.Ωστόσο με την εξέλιξη των χειρουργικών μεθόδων κανεις δεν μπορεί να αρνηθεί ενα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα στα ατομα αυτά. Καλύτερη ηλικία στηνπερίπτωση αυτή ειναι η εφηβική αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του παιδιού.