Το “κρυμμένο” αλάτι

Το αλάτι είναι ένα αγαθό το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη συντήρηση των τροφίμων αλλά και να ενισχύσει τη γεύση τους. Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού όμως εμπεριέχει κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε φυλλάδιο με πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση αλατιού: [Κατανάλωση αλατιού]

Ο ΕΦΕΤ εκπόνησε πανελλαδική έρευνα αναφορικά με τις γνώσεις, στάση και συμπεριφορά των Ελλήνων σχετικά με την κατανάλωση αλατιού. Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας: [Γνώσεις, στάση και συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στο αλάτι]

Πηγή: http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/consumers/consumers_info