Τι είναι η πνευμονική υπέρταση;

Πνευμονική Υπέρταση. Η πνευμονική υπέρταση υπήρξε για χρόνια μια άγνωστη νόσος.Μόλις την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε πρόοδος στην κατανόηση του μηχανισμού της, στην διαγνωστική της προσέγγιση και την θεραπεία.Η πνευμονική υπέρταση δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αρτηριακή υπέρταση.

Οι πέντε συνηθέστερες αιτίες είναι:

Χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων όπως χρόνια βρογχίτιδα, λοιμώξεις αναπνευστικού, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κ.λ.π.

Καρδιοπάθειες των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων.

3. Θρομβωτική ή /και εμβολική.

4. Διάφορα νοσήματα όπως σαρκοείδωση, σπληνεκτομή, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε αιμοδιύλιση, μεταβολικά νοσήματα, HIV λοίμωξη, συγγενείς καρδιοπάθειες, χρόνια αιμολυτική αναιμία κ.λ.π. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεται κάποια αιτία πνευμονικής υπέρτασης γιατί έτσι η θεραπεία είναι περισσότερ.

5. Τέλος υπάρχει και η λεγόμενη ιδοπαθής πνευμονική υπέρταση στην οποία δεν υπάρχει καμία αναγνωρίσιμη αιτία και ευθύνεται για το 40% των περιπτώσεων, αφορά γυναίκες μέσης ηλικίας 36-40 ετών. Η πνευμονική υπέρταση είναι μια σοβαρή αλλά σπάνια νόσος.

Τα πρώτα επιδημιολογκά στοιχεία για τον ευρωπαικό πληθυσμό μας δίνει μια επιδημιολογική μελέτη που έγινε στη Γαλλία απο το 2002 εως το 2003. Από τους 647 ασθενείς που μελετήθηκαν προέκυψαν τα εξής Ιδιοπαθης 39.2%, Οικογενής 3.9%, Ανορεξιογόνα 9.5%, Νόσοι συνδετικού ιστού 15.3%, Συγγενείς καρδιοπάθειες 11.3%, Πυλαία υπέρταση 10.4%, HIV λοίμωξη 6.2%. Προσοχή τα ανορεξιογόνα φάρμακα, προκαλούν πνευμονική υπέρταση, ρωτήστε τους ειδικούς πριν τα πάρετε.

 

Πηγές:

  1. http://www.onasseio.gr/
  2. Ιατρείο Πνευμονικής Υπερτασης Αττικού Νοσοκομείου